Binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning [Wmo] is geregeld, dat gemeenten alle burgers betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Werkelijke participatie komt echter moeilijk tot stand. Film in opdracht van Forum