Wat was je blij als de juf een leuk versje in je album had geschreven. Daar moest je vaak weken op wachten, iedereen wilde dat je juf in haar album schreef. En een prachtige tekening, kom daar nu nog maar eens om!

Het meest opvallend vind ik wel de bijzondere spelling. Wel-licht om het vers-je voor een 6 ja-ri-ge mak-ke-lijk lees-baar te hou-den?

Mooie herinneringen bewaar ik aan de jaren in de onderbouw van de Maria-Jenaplanschool in Duiven. Na twee jaren kleuteren bij de nonnetjes was je wel klaar voor een combigroep 1t/m 3.

Lieve Hilde

Het vers-je voor dit boek
Is alweer een keer-tje zoek.
Wees daar-om maar blij
Met een te-ke-ning van mij

Juf-frouw de Klein
Eer-ste klas  26-1-1968

Hilde,

Wees lief en ge-hoor-zaam
Op school en ook thuis
Dan ben je voor ie-der
Een zon-ne-tje in huis

Kuijpers-Wolters
2eklas febr.1968

Mijn poëziealbums zijn al negen keer met mij mee verhuisd. En nu liggen ze opgeborgen in mijn oude KLM reiskoffertje, samen met oude rapporten, brieven, diploma’s, vaantjes en kaarten. Dat koffertje en de inhoud is me dierbaar. Ze zijn een stukje van mij.

Mail ook jouw poëzieverhaal naar vertellen@sureas.nl

Het poëziealbum van Hilde