Collage voor Wilma

Onder deze titel maak ik herinneringsfilms. Films over uzelf, uw kinderen, partner of anderen die dicht bij u staan. En daarbij gaat het niet enkel om mensen die komen te overlijden, maar ook om gezonde mensen die hun verhaal willen vertellen of om personen die door ziekte “anders” worden. Bijvoorbeeld als een partner dreigt te vergeten denk onder andere aan Alzheimer of Parkinson.

De beelden kunnen gebruikt worden om te laten zien hoe iemand was, maar ook als therapie voor de persoon zelf. De films kunnen onderwerp voor gesprek zijn.